Foto

Noslēdzoties kandidātu pieteikšanas termiņam Svētes, Valgundes un Zaļenieku pagastu iedzīvotāju padomēm, noteiktajā termiņā  - līdz 14. jūnijam kopā saņemti 33 pieteikumi: Svētes pagastā – 17, Valgundes pagastā – 11, bet Zaļenieku pagastā – 5.  Pieteikto kandidātu skaits ir pietiekams, lai varētu uzsākt nākamo soli – organizēt iedzīvotāju padomju vēlēšanas.

Iedzīvotāju kopsapulces, kurās notiks iedzīvotāju padomes locekļu vēlēšanas, plānotas 12. augustā. Zaļenieku pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanu kopsapulce notiks plkst. 19.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Valgundes pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanas notiks plkst. 19.00 Valgundes pagasta Tautas namā, bet Svētes pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanu kopsapulce notiks plkst. 19.00 – Svētes pamatskolas zālē.

Vēlēšanu dienā kopsapulces laikā katram sapulces dalībniekam tiks izsniegta balsošanas zīme ar kandidātu sarakstu un katrs vēlētājs varēs veikt atzīmi, sev īpaši simpatizējošiem kandidātiem ievelkot plus zīmi. Pagastos, kur pieteikto kandidātu skaits pārsniedz noteikto optimālo iedzīvotāju padomes dalībnieku kopskaitu, kas Jelgavas novadā noteikts 11 personu apmērā, padomes dalībnieku sastāvs izveidosies no vairāk plusu sasummējušajiem kandidātiem. Iedzīvotāji, kas nebūs paguvuši piedalīties vēlēšanu kopsapulcē, par padomes locekļiem varēs nobalsot, balsošanas zīmi lejupielādējot tīmekļvietnē un vēl 7 dienas pēc vēlēšanu dienas ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegt to nosūtot pašvaldībai.

Padomi ir tiesīgas vēlēt fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, deklarējušas savu dzīvesvietu attiecīgās iedzīvotāju padomes darbības teritorijās un ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā. Kopsapulces dalībniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība.

Jāņem vērā, ka iedzīvotāju padome tiek ievēlēta, ja vēlēšanās ir piedalījušies ne mazāk kā 2% no kopējā pagasta iedzīvotāju skaita (saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datiem uz šī gada 1. janvāri).

Iedzīvotāju padomju locekļu kandidātu saraksti ir pieejami ŠEIT.

Svētes pagasta iedzīvotāju padomes kandidātu saraksts:

 • Ričards Švītiņš,
 • Māris Sjanīts,
 • Aigars Strupulis,
 • Ainārs Drusts,
 • Aigars Muncis,
 • Una Kubānova,
 • Dace Ozola,
 • Vitālijs Kazaks,
 • Fila-Roķe Renāte,
 • Dzintars Troščenko,
 • Līga Švānberga,
 • Dāvids Svēte,
 • Valērijs Babičs,
 • Daniels Svēte,
 • Madars Radželis,
 • Mārīte Bahromkina,
 • Sanita Peipiņa.

Valgundes pagasta iedzīvotāju padomes kandidātu saraksts:

 • Aigars Rublis,
 • Dina Blūma,
 • Aigars Grinbergs,
 • Ineta Amerika-Ivanova,
 • Aija Degaine,
 • Kārlis Rimša,
 • Aiga Līdace,
 • Jolanta Lapiņa
 • Loreta Birzule,
 • Vita Sandere,
 • Egija Šuneiko.

Zaļenieku pagasta iedzīvotāju padomes kandidātu saraksts:

 • Mairita Pauliņa,
 • Rihards Siliņš,
 • Jānis Avotnieks,
 • Arnolds Brūders,
 • Asnāte Avotniece.

Pateicamies visiem sabiedriski aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri ir iesnieguši pieteikumu dalībai iedzīvotāju padomē un gatavi līdzdarboties sava pagasta attīstībā!