Atbalsts pedogogiem

Nodarbinātības Valsts aģentūra ir publicējusi izdevumus par 2014./2015.mācību gadu, kas palīdz orientēties izglītības izvēlē pēc pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas.

Satur informāciju par izglītības iegūšanas ceļiem ar pamatskolas izglītību Latvijas valsts un juridisko personu dibinātajās (privātajās) profesionālās izglītības iestādēs. Jaunieši uzzinās, kurās profesionālās izglītības programmās var mācīties arī ar nepabeigtu pamatizglītību un iegūt profesionālo kvalifikāciju. Noderīgu informāciju šajā katalogā atradīs arī pieaugušie, kuri vēlas paaugstināt savu izglītības līmeni, lai iegūtu labāk apmaksātu darbu.

Satur informāciju par izglītības iegūšanas ceļiem ar vidējo izglītību; Latvijas valsts un juridisko personu dibinātajām izglītības iestādēm. Paskaidroti jautājumi par izglītības iestāžu statusu, licencēšanu, akreditāciju, diplomu atzīšanu u.c. Visas profesijas vai studiju programmas, kuras var apgūt Latvijas izglītības iestādēs, ir sagrupētas pa interešu jomām.