Atbalsts Iedzīvotājiem Novada ziņas
Infografika

Noslēdzoties pabalstu izmaksai, aprēķināti kopējie Jelgavas novada pašvaldības izdevumi 7. augusta postošās vētras seku likvidēšanai. Lielākie postījumi novadā tika konstatēti Vilces un Zaļenieku pagastos, kur negaiss ar stiprām vēja brāzmām, spēcīgām lietusgāzēm un lielgraudu krusu nesaudzēja ne privātmājas, ne daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, ne pašvaldības īpašumā esošus infrastruktūras objektus. Apkopotie dati liecina, ka vētras nodarīto postījumu likvidēšanai kopumā pašvaldība tērējusi 60 663,17 eiro.

Lielākā daļa summas jeb 23 312 eiro iedzīvotājiem izmaksāta vienreizēja pabalsta veidā vētras seku likvidēšanai - īpašuma jumta un logu atjaunošanai. Pabalstu saņēma gan privātmājās, gan divās daudzdzīvokļu ēkās dzīvojošie. Krīzes pabalstos 10 mājsaimniecībām izmaksāti 15 000 eiro. Lai nodrošinātu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, bija nepieciešami 13 830,79 eiro, bet izgāzto un lauzto koku zāģēšanai Vilces pagasta Sila kapos – 3415, 93 eiro. Savukārt izskalojumu aizbēršanai uz ceļiem “Līči – Pirtnieki - Vecsvirlaukas šoseja” Jaunsvirlaukas pagastā, “Ganību ceļš – Jaunstrautiņi” un “Smēdes - Spartaka iela” Cenu pagastā, kā arī “Zvejnieki-Vanadziņi” un “Apiņi-Cimāles” Līvbērzes pagastā pašvaldība tērējusi 2 944,61 eiro.

Jelgavas novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir iesniegusi  finansējuma pieprasījumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2023.gada 7.augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai.