Sociālā joma Novada ziņas Projekti
Vilces muižā noslēgušies kungu mājas telpas nr. 14 sienu krāsojuma konservācijas darbi

Vilces muižas kungu māja (pils) - ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības nr.5281. Lai veicinātu Jelgavas novada Vilces muižas attīstību un popularizēšanu, iespēju robežās tiek veikti izpētes, restaurācijas un atjaunošanas darbi kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai.

Pamatojoties uz 2018.gada izpētē ieteiktām rekomendācijās 2019. gadā ir uzsākta Vilces muižas kungu mājas telpas nr. 14  polihromā krāsojuma atsegšana un konservācija, kuras ietvaros pateicoties restauratoru rūpīgajam darbam, tiek atklāti gleznojumi uz griestiem un sienām.

Restauratores sienu pārkrāsojumu noņem mehāniskā veidā, plaisas un pati polihromija tika nostiprināta, saskaņā ar izstrādāto darba konservācijas programmu.

Sienu attīrīšanu un krāsojuma konservāciju veica monumentālās glezniecības restauratori Natālija Jātniece un Irbe Grīnberga.

Projekta “Vilces muižas krāsojuma konservācija” īstenošanas kopējās izmaksas sastādīja 3 513,74EUR, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 3 000 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 513,74 EUR.

Darbi tika veikti Valsts kultūrkapitāla fonda 2021. gada 1. Kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozares projekta Nr. 2021-1-KMA022 "Vilces muižas krāsojuma konservācija" ietvaros.


VILCES MUIŽĀ NOSLĒGUŠIES KUNGU MĀJAS TELPAS NR. 14 SIENU KRĀSOJUMA KONSERVĀCIJAS DARBI