Novada ziņas
Vilces muižā rit griestu konservācijas darbi

Vilces muižas kungu mājā februāra mēnesī tika uzsākti griestu konservācijas darbi.

Lai kvalitatīvi realizētu projekta izvirzītā mērķa īstenošanu - veikt Vilces muižas telpas Nr. 14 griestu krāsojuma konservāciju - ir noslēgts līgums ar monumentālās glezniecības restauratori Natāliju Jātnieci par griestu krāsojuma konservāciju saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem un izstrādāto darba konservācijas programmu. Ir saņemta atļauja no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes darbu veikšanai.

Darbi rit saskaņā ar konservācijas programmu. Jau šobrīd, attīrot pārkrāsojumu slāni, iezīmējas gleznojumi zem tā (sk. foto). Griestu kopējā platība ir 5,8 x 4,6m.                   

Darbi tiek veikti Valsts kultūrkapitāla fonda 2019. gada 3. Kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozares projekta Nr.2019-3-KMA066 "Vilces muižas telpas nr.14 griestu krāsojuma konservācija" ietvaros.

logo