Novada ziņas
Vilces muižā rit sienu krāsojuma konservācijas darbi

Vilces muižas kungu māja (pils) ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības nr.5281. Lai veicinātu Jelgavas novada Vilces muižas attīstību un popularizēšanu, iespēju robežās tiek veikti izpētes, restaurācijas un atjaunošanas darbi kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai.

Pamatojoties uz 2018.gada izpētē ieteiktām rekomendācijās 2019. gadā ir uzsākta Vilces muižas kungu mājas telpas nr. 14  polihromā krāsojuma atsegšana un konservācija, kuras ietvaros pateicoties restauratoru rūpīgajam darbam, tiek atklāti gleznojumi uz griestiem un sienām.

Par sienu attīrīšanu un krāsojuma konservāciju ir noslēgts līgums ar monumentālās glezniecības restauratori Natāliju Jātnieci.

Restauratores sienu pārkrāsojumu noņem mehāniskā veidā, plaisas un pati polihromija tiks nostiprināta, saskaņā ar izstrādāto darba konservācijas programmu.          

Darbi tiek veikti Valsts kultūrkapitāla fonda 2020. gada 2. Kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozares projekta Nr. 2020-2-KMA002 " Vilces muižas kungu mājas telpas nr.14 sienas krāsojuma konservācija" ietvaros.