Iedzīvotājiem Novada ziņas
Foto

Šā gada 2. janvārī saņemta informācija par vilku uzbrukumiem Vilces pagastā.

“Pagastā konstatēti vilku uzbrukumi, vairākās viensētās saplosīti suņi. Šobrīd ir informācija par četriem gadījumiem. Par vilku klātbūtni liecina sniegā atstātās pēdas. Par minēto faktu informēts Valsts meža dienests, kas nekavējoties izvērtēs esošos gadījumus, lai rastu risinājumu un nepieļautu turpmākus uzbrukumus,” apstirina Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge.

“Vilks Latvijā ir medījama suga, taču to drīkst medīt stingri noteiktos apjomos. Pamatojoties uz medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas datiem, Valsts meža dienests katru gadu nosaka pieļaujamo vilku nomedīšanas limitu medību platībās. Iepriekšējā medību sezonā pieļaujamais apjoms tika palielināts no 280 līdz 300 dzīvniekiem, bet atļautais vilku skaits nomedīts jau pirms noteiktā vilku medību termiņa beigām,” uzsver Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Ingus Zālītis.

Esošo situāciju pārrunājot ar Vilces puses medniekiem, noskaidrots, ka vienīgais risinājums, lai vilku uzbrukumu gadījumi suņiem  un citiem dzīvniekiem neatkārtotos - nepieciešams palielināt pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu.

Līdz brīdim, kad situācijai tiks rasts risinājums, Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pieskatīt savus mājdzīvniekus un mājlopus, savukārt mednieku kolektīvi aicināti veikt intensīvāku medību procesu, lai traucētu vilkus, palīdzētu uzturēt plēsēju dabiskās bailes no cilvēka un mazinātu to koncentrēšanos kādā no teritorijām.

Lai pasargātu mājdzīvniekus no iespējama vilku uzbrukuma, Valsts meža dienesta speciālisti iesaka, ja vilks vairākas reizes dažu dienu laikā novērojams māju tuvumā, informēt par to tuvāko mednieku kolektīvu. Informāciju par mednieku kolektīviem var saņemt ŠEITTāpat iedzīvotāji aicināti informēt tuvāko mednieku kolektīvu, ja netālu no apdzīvotas vietas manīti vilki ar netipisku uzvedību, piemēram, tādi, kas zaudējuši dabiskās bailes no cilvēka un regulāri manāmi klaiņojot.