Projekti
Žagarē norisinājusies projekta ceturtā darba grupas sanāksme

10.jūnijā Žagarē (Lietuvā) notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage”, Nr. LLI 444, projekta darba grupas ceturtā tikšanās.

Projekta partneri šajā tikšanās reizē diskutēja par paredzētajām aktivitātēm projekta ceturtajā (noslēdzošajā) periodā, kā arī plānoja kopīgi organizēto pasākumu laika grafiku.

Tuvojoties projekta noslēgumam, projektā vēl paredzēti tādi kopīgie pasākumi kā Latvijas un Lietuvas žurnālistu, tūrisma operatoru un ar kultūru un dabu saistīto blogeru vizīte uz Elejas un Žagares muižu parkiem, kā arī projekta noslēguma konference.

Prezentācijas:

Projekts Nr. LLI 444 “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmā 2014-2020.gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR: 851 016.93, no tā ERAF finansējums 85% - 723 364.38, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 424 806.00, no tās ERAF finansējums 85% - 361 085.10, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 42 480.60, valsts līdzfinansējums 5% - 21 240.30. Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020.-31.10.2022.