Izglītība
Aizupe

Jelgavas novada skolu teātri 29.martā no 10.00 – 15.00 tikās Zaļenieku kultūras namā skolu teātru iestudējumu parādē, lai izspēlētu šajā mācību gadā tapušās izrādes, novērtētu cits cita sasniegumus un ieklausītos eksperta  - Jelgavas Ā.Alunāna teātra režisores Daces Vilnes - padomos, kā strādāt ar dramaturģijas materiālu un talantīgajiem bērniem un jauniešiem, attīstot un pilnveidojot iestudējumu kvalitāti. 

Pasākumā piedalījās seši teātri: Aizupes pamatskolas skolēnu teātris ar H.K.Andersena pasakas “Sniega karaliene “iestudējumu ( kolektīva vadītāja S.Freimane), Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dramatiskais pulciņš ar bezpriekšmetu etīdi “Orķestris” ( režisors Māris Zabarovskis), Kalnciema vidusskolas skolēnu teātris ar improvizācijas izrādi  “Zvirbulis un Skudra” ( kolektīva vadītāja I.Feldmane), Elejas vidusskolas skolēnu teātris ar tā vadītājas A.Švītiņas lugas “Citāds Sprīdītis” iestudējumu, Svētes pamatskolas skolēnu teātris ar B.Jukņēvičas lugas “Kaives pasakas jeb kā Ansis brauca Elzu precēt” (kolektīva vadītāja N.Ķikute) iestudējumu un Ozolnieku Tautas nama jauniešu teātra studija ar Dž.Dorfa lugas “Kur ir Valdis?” iestudējumu.

Kopā Zaļenieku kultūras nama zālē pulcējās 82 jaunie teātra mākslas entuziasti, kam laiku pa laikam pievienojās arī Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas skolēni. Paldies skolotājiem un skolas vadībai par ieinteresētību, atbalstu ,kad,  izmantojot situāciju, ka teātris ir “tepat mūsu mājās”, skolēniem tiek dota iespēja to redzēt.