Dalībnieku grupas bilde

Jauniešu mēneša ietvaros no 18. līdz 25.oktobrim, Zaļenieku pagastā notiek starptautiska jauniešu apmaiņa Eco Echo. Šī ir projekta otrā aktivitāte, kas pulcē 30 jauniešus un jauniešu līderus no sešām projekta dalībvalstīm - Slovēnijas, Horvātijas, Igaunijas, Polijas, Slovākijas un mūsu novada jauniešus.  Projekta pirmā aktivitāte bija grupu līderu tikšanās, kas notika septembrī, iepazīstot norises vietu un detalizēti plānojot starptautiskās jauniešu apmaiņas programmu.

Eco Echo simboliski nozīmē radīt atbalsi sabiedrībā par vides un dabas jautājumu aktualitāti. Tā mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti globālu vides un dabas izaicinājumu risināšanā, nodarbinātību vides un dabas jomā un uzņēmību inovatīvu risinājumu radīšanā.  Starptautiskā jauniešu apmaiņa ir balstīta uz neformālo izglītību un mācīšanos starpkultūru vidē, kuras laikā tiks veicināts jauniešu radošums un uzņēmība, starpkultūru sadarbība un popularizēta neformālā izglītība. Lai iepazītu arī mūsu novada labās prakses piemērus, jaunieši dosies pie vietējās uzņēmējas Ināras Mālkalnes.

Par motivāciju piedalīties raksta Jelgavas novada jaunietis Viesturs Alksnis:

“Satikt jauniešus no citām valstīm ar līdzīgām interesēm, kuri ir zinātkāri un no kuriem vari mācīties - tā pieredzes un emociju vētra. Zeme ir mūsu cilvēces bagātība, kuru cilvēkiem vajag mācīties cienīt un lolot. Mēs esam daļa no dabas un apkārtējās vides, un tā ir daļa no mums. Tādēļ mums vajag rūpēties, lai tā ir tīra un bez piesārņojuma. Citādi tas ir ļoti skumīgi, ka cilvēki ir tie, kuri iznīca dabu un apkārtējo vidi tik ātri.”

Projektu finansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošina Jelgavas novada pašvaldība. Projekta iesniedzējorganizācija biedrība “ideA”.