Iedzīvotājiem Izglītība Novada ziņas
Rita

Sākot no šī gada 1.decembra, Zaļenieku komerciālajai un amatniecības vidusskolai būs jauna, konkursa kārtībā izraudzīta direktore. Trešdien, 29. novembrī, Jelgavas novada domes sēdē deputāti ar balsu vairākumu nolēma iecelt Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktores amatā Ritu Īvi-Zaķi, kas šobrīd strādā Jelgavas novada Ozolnieku vidusskolā par direktora vietnieci.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktora amats kļuva vakants šī gada 30. jūnijā,  kad Jelgavas novada domes deputāti pēc pašas vēlēšanās atbrīvoja no amata ilggadīgo iestādes direktori – Lilitu Leoho. Lilita Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolā kopumā nostrādāja 40 gadus, bet par direktori pēdējos 20 gadus, atbildot ne vien par profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, bet arī pirmsskolas un pamatskolas audzēkņiem.

Uz Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktora amata vakanci Jelgavas novada pašvaldība izsludināja atklātu konkursu un ar deputātu lēmumu  iecēla direktora vietnieci Daci Vīpuli-Kuļiku par skolas direktora pienākumu izpildītāju līdz brīdim, kamēr būs noslēdzies konkurss uz izglītības iestādes vadītāja amatu un darbu sāks jaunais skolas direktors.

Izvēle par labu Ritai Īvei-Zaķei veikta, ņemot vērā viņas līdzšinējo darba pieredzi un profesionalitāti. R.Īves-Zaķes kopējā darba pieredze izglītības jomā ir vairāk kā desmit gadi, tai skaitā pieci gadi izglītības iestādes administrācijas sastāvā kā direktora vietniecei izglītības jautājumos. Izglītības nozarē par pedagogu R.Īve-Zaķe strādājusi gan profesionālās izglītības iestādēs, gan vispārziglītojošās iestādēs, kā arī privātajā mācību centrā “Buts”. Jaunā direktore izteic domes vadībai un pašvaldības Izglītības pārvaldei pateicību par viņai izrādīto uzticēšanos, norādot, ka strādās pēc labākās sirdsapziņas, cenšoties saglabāt izglītības iestādes vērtības un iestrādes.

“Apzinos, ka vadīt Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu būs milzīgs izaicinājums, jo tā ir iestāde ne vien ar pirmsskolas un pamatizglītības programmām, bet arī vairākām profesionālās izglītības programmām. Izaicinājums ir arī fakts, ka izglītības iestādes programmas tiek realizētas atsevišķās ēkās. Uzskatu, ka veiksmīgs vadības process nav iespējams bez saliedēta, profesionāla un atsaucīga skolotāju kolektīva. Šīs ir lietas, kam veltīšu savu enerģiju, zināšanas un laiku,” komentē R.Īve-Zaķe.

Kopējais Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo skaits šobrīd ir 273 izglītojamie - pamatskolā 143, pirmsskolā 58 un profesionālās izglītības grupās 72 audzēkņi. Iestāde īsteno sešas profesionālās izglītības programmas (restaurācija, administratīvie un sekretāra pakalpojumi, augkopība, būvdarbi, ēdināšanas pakalpojumi un kokizstrādājumu izgatavošana), kā arī pirmsskolas un pamatizglītības programmas.