Izglītība Novada ziņas Projekti
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskola modernizēs mācību procesu

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola slēdz līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai maijā uzsāktu īstenot projektu “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”, attīstot digitālās kompetences un stiprinot kapacitāti virtuālo apmācību īstenošanā.

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekta “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” (Smart School in restoration and construction industry) ietvaros vadošais partneris Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, sadarbībā ar Latvijas Lauksamniecības Universitāti, Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centru (Lietuva) un Profesionālās inženierzinību vidusskolu (Slovākija) uzsāks darbu izglītības procesa vadības un mācību materiālu digitalizācijā.

Projekta sadarbības partneriem ir kopēja problēma: profesionālajās izglītības programmās restaurācijā un būvniecībā trūkst virtuālo mācību materiālu, lai varētu īstenot attālinātas vai kombinētas apmācības; nav vienotas digitālās mācību platformas mācību procesa vadībai; salīdzinoši liels audzēkņu skaits mācību laikā pamet mācības, jo nespēj apvienot pilna laika darbu ar klātienes mācībām. Kā arī liels izaicinājums ir IT risinājumu izmantošana mācību procesā, tādā veidā profesionālās izglītības programmas padarot mūsdienīgākas un pievilcīgākas jauniešiem, kā arī palielinot topošo absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Lai risinātu šīs problēmas, sadarbības partneri, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes ekspertu pārraudzībā, izstrādās digitālo stratēģiju, pielāgos digitālo platformu, attīstīs administratīvā personāla un profesionālo priekšmetu pedagogu digitālās prasmes un kompetences inovatīvu risinājumu ieviešanai mācību procesā. Kā arī tiks izstrādāts un aprobēts virtuālas apmācības materiālu kopums 9 moduļiem restaurācijā un būvniecībā.

Projekts tiks īstenots no 2021.gada 1.maija līdz 2023.gada 31.martam. Projekta kopējais finansējums 99 377 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Zaļenieku komerciālajai un amatniecības vidusskolai projekta īstenošanai pieejamais finansējums sastāda 44 922 EUR.

Foto: Edgars Pogožeļskis