Izglītība Projekti
Foto

8. aprīlī Zaļās muižas pils zālē 6 Zaļenieku KAV profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņi, kuri no 3. līdz 23. martam atradās praksē Austrijā, saviem kolēģiem un pedagogiem prezentēja prakses rezultātus.  Audzēkņu praktiskās apmācības un pedagoga profesionālā pilnveide notika Erasmus+ programmas projekta ietvaros.

Katrs no 6 audzēkņiem praksē atradās citā uzņēmumā, līdz ar to apgūstot dažādas profesijai nepieciešamās prasmes. Audzēknei Rigondai Ķerei prakses mērķis bija uzgleznot ERASMUS+ logo apvienojumā ar BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH, sākot no skices izveides, materiālu izvēles sienas sagatavošanas līdz gleznojuma uzklāšanas uz sienas. Rigonda atzīst: “Zīmēju tikai pusi no skices, lai to saliktu pilnā lodē, bija jāņem talkā gan matemātika, gan loģiskā domāšana.” Savukārt audzēknim Jānim Eltiņam prakses mērķis bija bija iepazīties ar metālapstrādes procesiem un piedalīties metāla izstrādājumu sagatavošanā pirms lakošanas. Prakses laikā viņš slīpēja metālu no mazām poriņām, veda izstrādājumus lakošanās zālē, notīrīja metāla izstrādājumus pēc lakošanas un iepakoja pārtikas plēvē. Jānis atzīst, ka prakses laikā pirmo reizi slīpēja metālu, bet ātri paguva šīs prasmes.

Lielāko daļu darba audzēkņu veica pastāvīgi, kas ļāva attīstīt pašvadītas darba prasmes, laika un materiāla plānošanu. Vienlaicīgi apgūstot prasmes darba vidē, audzēkņi arī nostiprināja svešvalodu zināšanas, kā arī iepazina uzņēmumu vidi un privāto uzņēmēju politiku attiecībā uz darba rīku un materiālu izvēli. Audzēknes Annija Bergamane un Kristīne Ausma Grigorjeva atzīst: “Prakses laikā bija iespēja satikt jaunus cilvēkus no dažādām kultūrām, uzlabot savas valodas zināšanas, veidot starptautiskus kontaktus. Austrijā ir atvērti un draudzīgi cilvēki, kas padara socializēšanos vieglāku.” Audzēknis Daniels Kinners secina, ka ir ieguvis lielāku pieredzi komandas darbā un prakses laikā uzdotos uzdevumus veica ar prieku. Viņām bija nepieciešams četras dienas lai pierastu pie jaunajiem apstākļiem un vides.

Jau rudenī 6  Zaļenieku KAV profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņi un 2 pedagogi dosies mācību praksē uz Itāliju, lai apgūtu restaurācijai nepieciešamās prasmes.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības (KA1) īstermiņa mobilitātes izglītojamajiem un pedagoģiskajam personālam projekts “Zaļenieku KAV izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000136081 tiek īstenots no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 28.februārim. Projekta kopējais finansējums Zaļenieku komerciālajai un amatniecības vidusskolai sastāda 62 976 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

logo