Projekti
Grupas bilde

Konferencē prezentēja mācību gada laikā īstenotā Erasmus+ projekta „Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem” rezultātus, pieredzi un diskutēja par izglītības programmas “Restaurācija” īstenošanas nākotnes iecerēm un uzklausīja pieaicināto jomu speciālistu un starptautisko partneru ieteikumus profesionālās izglītības attīstībai.

Projekta ietvaros 16 topošie restaurācijas asistenti mēnesi stažējās Vācijas Būvniecības apvienības  Profesionālās izglītības attīstības centrā, savukārt 10 topošie automehāniķi divus mēnešus bija praksē Portugāles autoservisos. Projekta laikā sevi profesionāli pilnveidoja Vācijas un Portugāles izglītības iestādēs un uzņēmumos 10 pedagogi, lai uzlabotu profesionālās izglītības programmas.

Konferencē Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja L.Šantare prezentēja projekta rezultātus, ieguvumus un to ilgtspēju saistībā ar mācību programmu attīstību, uzlabojumiem, jaunu prasmju ieguvi un izpratni par ES vērtībām. Savā pieredzē par būvniecības un restaurācijas prasmju apguvi Vācijā, restaurācijas speciālistu apmācību un izglītības attīstības centra darbību dalījās  Vācijas Būvniecības apvienības Profesionālās izglītības attīstības centra restaurācijas speciālists  - A.Fībigs (A.Fiebig). Savukārt, celtniecības arheologs, Latvijas piļu un muižu asociācijas Valdes priekšsēdētāja vietnieks J.Zviedrāns prezentēja esošo situāciju restaurācijas nozarē Latvijā.

Konferences otrajā daļā organizētajā paneļdiskusijā, kuru vadīja žurnāliste un režisore Aiga Dzendoleto piedalījās Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktora vietniece V.Barkovska, Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja G.Avotiņa, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve I.Šusta, RERE GRUPA restaurācijas darbu eksperts un Latvijas Amatniecības kameras amatmeistars – eksperts R. Vecums – Veco, Latvijas piļu un muižu asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks, diskutēja par profesionālo prakšu kvalitātes kritērijiem, pilnveidi un uzraudzību; nepieciešamību pēc ciešākas sadarbības un atvērtāku dialogu starp darba devējiem un izglītības nozares pārstāvjiem, akcentējot veidu kā risināt profesionālās izglītības ievirzes valstiskā līmenī un aroda pēctecību.

Izvērtējot projektā sasniegtos rezultātus un ietekmi uz apgūtajām prasmēm, zināšanām un profesionālo pieredzi attiecībā uz vidusskolas audzēkņu un pedagogu ieguvumiem, tāpat arī profesionālās izglītības mācību programmu uzlabojumiem, iesniegts projekta pieteikums Erasmus+ programmai arī nākamajam 2016./2017. mācību gadam.

Video (prakse Portugālē un Vācijā):

Konference notiek Erasmus + programmas 1.pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta „Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem” (Nr.2015-1-LV01-KA102-013236) ietvaros. Projektu 116 526,00 Eur apmērā finansē Eiropas Komisija.

Logo

KONFERENCE “IEGŪTĀ IZGLĪTĪBA NĀKOTNEI”

12.maijā konferencē prezentēja mācību gada laikā īstenotā Erasmus+ projekta „Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem” rezultātus, pieredzi un diskutēja par izglītības programmas “Restaurācija” īstenošanas nākotnes iecerēm un uzklausīja pieaicināto jomu speciālistu un starptautisko partneru ieteikumus profesionālās izglītības attīstībai.