Novada ziņas
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi stažējas Vācijā

Oktobra sākumā Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” 12 audzēkņi skolotāju Eduarda Jurķeļa un Normunda Straujas vadībā devās uz Vāciju, lai līdz novembra sākumam stažētos Būvniecības nozares apvienības Profesionālās izglītības attīstības centrā Berlīnē – Brandenburgā. 

25 dienu ilgā praksē jaunieši apgūs dažādas darba tirgum noderīgas prasmes gan savai personības pilnveidei, gan arī profesionālai izaugsmei. Vienlaicīgi ar audzēkņu stažēšanos, abiem skolotājiem tiks nodrošināta profesionālā pilnveide gan vērojot praktisko darbu nodarbības, gan apmeklējot citas izglītības iestādes un prakses vietas.

Pēc Latvijas valsts svētkiem, novembra otrajā pusē stažēties ārpus Latvijas dosies vēl 11 skolas audzēkņi: profesionālās izglītības programmas “Augkopība” audzēkņi dosies praksē uz Spāniju, savukārt profesionālās izglītības programmas “Autotransports” audzēkņi dosies praksē uz Portugāli.

Audzēkņu stažēšanās un pedagogu profesionālā pilnveide notiek Erasmus + programmas 1.pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta „Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē” (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035287 ) ietvaros. Projektu 68 407,00 Eur apmērā finansē Eiropas komisija.

 

Projekta vadītāja:

Lelde Šantare