Projekti
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru nams organizē apmācības pedagogiem no Zemgales un Paņevežas

10.un 11.septembrī Zaļenieku KAV Restauratoru namā pulcējas “Dizains un tehnoloģijas”, “Vizuālās mākslas” un citu radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi no Zemgales un Paņevežas izglītības iestādēm, lai praktiski gūtu pamatprasmes koka restaurācijas un dekoratīvo elementu izgatavošanā.

Pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Praktisks ieskats dažādās darba tehnikās būvniecībā un restaurācijā” apgūst 22 pedagogi: 16 no Zemgales vispārējās izglītības iestādēm un 6 no Paņevežas.

Programmas ietvaros pedagogi apgūst pamatprasmes koka restaurācijā un konservācijā, kā arī veidošanas pamatprasmes dekoratīvo elementu izgatavošanā. Septembra otrajā pusē pedagogi turpinās profesionālo pilnveidi, apgūstot Vēsturisko apmetumu – Sgrafitto tehniku.

Pēc pedagogu profesionālās pilnveides programmas apgūšanas, dalībnieki saņems Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas apliecības par neformālās izglītības programmas apgūšanu. Programma ir licencēta Jelgavas novada pašvaldībā.

Projekta ietvaros 19.septembrī notiks meistarklase restaurācijas profesionāļiem “Interjera polihromais krāsojums”, savukārt projekta noslēguma konference tiek plānota 8.oktobrī.

Pedagogu profesionālā pilnveide notiek Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā" ietvaros. Projekta kopējais finansējums – 290 334,64 eiro, tostarp ERAF finansējums – 246 784,44 eiro.

attels