Projekti
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru nams uzsāk meistarklašu organizēšanu restaurācijas un celtniecības nozares profesionāļiem

Nedēļas nogalē - no 7. līdz 9. februārim Zaļeniekos, Restauratoru namā notika meistarklase restaurācijas un celtniecības nozares profesionāļiem vēsturiskās mozaīkas veidošanas tehnikā, ko vadīja meistare no Vācijas Svenja Teichert.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru nams ir ne tikai praktisko mācību vieta profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņiem, bet arī vieta, kur pieredzē dalīties un profesionālās prasmes pilnveidot restaurācijas nozarē strādājošajiem. To apliecina pagaišajā nedēļas nogalē notikusī meistarklase “Mozaīkas tehnika”, kur piedalījās 15 jomas profesionāļi gan no Zemgales, gan Paņevēžas. Tiesa, interese bija daudz lielāka, bet diemžēl daļai no interesentiem bijām spiesti atteikt, vietu trūkuma dēļ.

3 dienu meistarklasē dalībnieki iepazina vēsturiskās mozaīkas veidošanas tehniku, tās vēsturi un pamatprincipus, praktiski apguva mozaīkas darbarīku pielietojumu, kā arī iepazina mozaīkas veidošanas gaitu, pašiem izveidojot vienu piemēru no dabīgajiem akmeņiem.

“Latvijā nav mozaīkas veidošanas tradīciju kā dienvidu zemēs, jo šeit nav krāsainu minerāļu klintis” atzīst meistarklases vadītāja no Vācijas Svenja Teichert, kas Berlīnē māca mozaīkas veidošanu gan pieaugušajiem, gan studentiem. Tomēr jomas profesionāļu vēlme piedalīties šajās meistarklasēs pierādīja, ka interese ir liela. Arī atsauksmes pēc meistarklases apliecina, ka šāda veida pasākumi ir pieprasīti un nepieciešami pārstāvjiem no darba vides: “Paldies par burvīgi pavadīto laiku un gūtajām profesionālajām iemaņām”, “Vēlos, lai līdzīgi pasākumi turpinātos!”

Projekta ietvaros vēl notiks 3 meistarklases: Zeltīšanā, Polihromijā un Mākslīgā akmens restaurēšanā. Šīs meistarklases vadīs Latvijas Amatniecības kameras meistari.

Meistarklases notiek Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā" ietvaros. Projekta kopējais finansējums – 290 334.64 eiro, tostarp ERAF finansējums – 246 784.44 eiro.

logo