Pašvaldības ziņas
Zaļenieku muižā turpināsies logu restaurācijas

Piesaistot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļus, Jelgavas novada pašvaldība šogad Zaļenieku Zaļajai muižai restaurēs četrus logus. Pēdējos gados ieguldot muižā gan pašvaldības finansējumu, gan projektu līdzekļus, atjaunotas, saglabātas un restaurētas vairākas atsevišķas ēkas detaļas, tostarp vairāki logi. Šogad par 16 135 EUR muižā turpināsies logu restaurācijas, atjaunojot trīs Lielās zāles logus un vienu centrālo rizalīta apaļo sešrūšu loga vērtni, kas atrodas virs muižas ieejas durvīm.

Zaļenieku Zaļā muiža atrodas Jelgavas novada Zaļenieku pagastā. Tā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā kā pašlaik muižā nav iespējams veikt visaptverošus atjaunošanas darbus, tad pašvaldība nepārtraukti mēģina piedalīties dažādos projektu konkursos, lai atjaunotu, saglabātu un restaurētu atsevišķas ēkas detaļas. Svarīga vēsturisko ēku arhitektūras sastāvdaļa nenoliedzami ir logi. Tie ir viens no aktīvākajiem fasādes elementiem, kā arī stila un laikmeta tehnisko iespēju spogulis.

“Zaļenieku Zaļajā muižā līdz šim ir izdevies atjaunot jau vairākus logus, lielākoties ēkas otrajā stāvā. Varbūt kādam var šķist, ka veiktās restaurācijas ir nelielas un nebūtiskas, bet jānorāda, ka tās ir ļoti vērtīgas. Zaļenieku muiža funkcionē ne vien kā populārs tūrisma objekts, bet ikdienā tā darbojas arī kā izglītības iestāde. Viens no arodiem, kas tiek apgūts muižā ir restauratora amats. Būtiskākais pienesums dažādu muižas detaļu atjaunošanas darbos, -  vai tās būtu logu, grīdas, sienas vai kādas citas restaurācijas, ir tas, ka kultūras mantojuma saglabāšanā ļaujam piedalīties arī skolas audzēkņiem. Arī šoreiz paredzam, ka profesionāla restauratora uzraudzībā studenti piedalīsies logu atjaunošanas darbos. Tas viņiem ļauj praktiski apgūt kursam nepieciešamās prasmes”, skaidro Jelgavas novada Attīstības nodaļas kultūras projektu vadītāja Ella Jerofejeva.

Piesaistot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas piešķirtos 14 500 EUR un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 435 EUR apmērā, – tātad kopumā par 14 935 EUR paredzēts atjaunot trīs logus muižas Lielajā zālē. Ar profesionāla restauratora palīdzību logiem paredzēts veikt krāsu uzslāņojuma attīrīšanu, slīpēšanu, trūkstošo vērtņu izgatavošanu, bojāto koku daļu labošanu, vērtņu piesūcināšanu ar lineļļu, stikla attīrīšanu, palodzes un apmaļu eļļošanu un virkni citus atjaunošanas darbus.

Savukārt piešķirtie Valsts Kultūrkapitāla fonda 1200 EUR, ļaus restaurēt centrālo rizalīta apaļo sešrūšu loga vērtni. Centrālie rizalīta apaļie logi kopsummā muižai ir četri, tie atrodas virs muižas ieejas durvīm. Jāpiemin, ka vienu no šiem logiem, piesaistot projekta finanses, izdevās atjaunot jau pērn.

Visas četras logu restaurācijas plānots uzsākt jau vasarā, bet tā kā restaurācijas darbi ir laikietilpīgi, tad tie turpināsies līdz pat decembrim. 

Zaļenieku Zaļā muiža celta 1768.-1775.gadā pēc Kurzemes hercoga galma arhitekta S. Jensena projekta kā hercogu Bīronu medību pils. Muižas telpas līdz mūsdienām saglabājušās pietiekamā komplektācijā, lai būtu iespējams ne vien saglabāt, bet atsevišķās vietās arī rekonstruēt vēsturiskos interjerus. Zaļenieku muižas kungu māja kā arhitektūras piemineklis reprezentē stilistisku sintēzi starp baroku un klasicismu. Neraugoties uz zudumiem 20.gs. 2.pusē un pārbūvēm, ēkā ir ievērojams skaits arhitektoniski nozīmīgu oriģinālelementu, kas citviet Latvijas muižās ir retums (griestu plafoni, interjera polihroma apdare, kāpnes, logi u.c. elementi).