Sociālā joma Jaunatne
Zemes dienā jaunatnes darbinieki un jaunieši stāda kokus

Katru gadu 22. aprīlī pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā Zemes Diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ir saglabāt dabisko vidi un bioloģisko daudzveidību, saudzīgi un atbildīgi izturēties pret apkārtējo vidi un dabas resursiem.

Šajā gadā Zemes dienā sadarbībā ar Europe Direct informācijas centru Jelgavā jaunatnes darbinieki un jaunieši iestādīja liepas Lielplatones muižas parka alejā, ko vēsturiski dēvē par mīlestības aleju.

Pēc labi padarīta darba sekoja foto orientēšanās parkā un dižkoku iepazīšana un marķēšana. Paldies koku ekspertam Gvido Leiburgam, kas paplašināja redzējumu uz dabas unikalitāti.

Jelgavas novada jaunieši katru gadu sadarbojas ar Europe Direct informācijas centru dažādu pasākumu un aktivitāšu īstenošanā. Šis gads turpinās Eiropas zaļā kursa zīmē, lai mūsu saimniekošana uz planētas Zeme ilgtermiņā kļūtu noturīgāka.

Informāciju sagatavoja Kristīne Kode, jaunatnes lietu speciāliste


ZEMES DIENĀ JAUNATNES DARBINIEKI UN JAUNIEŠI STĀDA KOKUS