Jaunsardze
baneris

Katra Latvijas pilsoņa un pilsones pienākums ir aizstāvēt valsts neatkarību, brīvību un demokrātisko valsts iekārtu. Zemessardze dod iespēju Latvijas pilsoņiem un pilsonēm no pamatnodarbošanās – darba vai studijām – brīvajā laikā brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās aizsardzību. 

Ko dara zemessardze?

Tā gatavo un apmāca Latvijas pilsoņus dienestam Zemessardzē; pilda valsts aizsardzības uzdevumus; iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus un veic spridzināšanas darbus; piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un citos pasākumos; atbalsta institūcijas sabiedriskās kārtības garantēšanā un veic citus uzdevumus.

Kā var iestāties zemessardzē?

PAMATPRASĪBAS:

 • Latvijas pilsonis vai pilsone vecumā no 18 līdz 55 gadiem;
 • valsts valodas zināšanas vismaz vidējā (B1) līmenī;
 • nav kriminālās sodāmības;
 • atbilstošs veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība.

PIETEIKŠANĀS:

 • Pieteikuma iesniegšanai sazinies ar dzīves vai studiju vietai tuvāko Zemessardzes vienību, izvēloties: zvanīt uz tālruņa numuru 1811; rakstīt uz e-pasta adresi esizemessargs@mil.lv;
 • vai personīgi ierodoties vienībā .
 • Pieteikties un dienēt Zemessardzē vari arī Ādažu bāzē izvietotajā 3. kājnieku bataljonā (tālruņa numurs: +371 27850560, e-pasta adrese: 3kb@mil.lv).
 • Stāties Zemessardzē tiek aicināti arī no aktīvā dienesta atvaļinātie karavīri, kuriem dienestā Zemessardzē: saglabā dienesta pakāpi un ieceļ tai atbilstošā amatā; zemessarga izdienā ieskaita dienesta laiku aktīvajā dienestā.

PIEŅEMŠANA:

 • iesniedz atlasei nepieciešamos izglītības un citus dokumentus;
 • veic medicīnisko pārbaudi; piedalies zemessarga kandidāta apmācības kursā;
 • dod zemessarga zvērestu;
 • noslēdz līgumu par dienestu Zemessardzē.