Projekti
Zemgalē un Ziemeļlietuvā zemieņu upju ainavā uzlabos zaļo infrastruktūru

Jelgavas novada Lielvircavas muižā, kas dižojas Vircavas upītes krastā, notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) atklāšana.

Abu kaimiņvalstu minētajās teritorijās viena no apkārtējās ainavas dominantēm ir plaši līdzenumi un sazarots mazo upju tīkls, kas piesaista ar zaļu vidi un unikālu biotopu daudzveidību. Tāpēc jaunā projekta mērķis ir uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus attīstības plānošanā, demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā.

Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions (ZPR), bet partneri – Baltijas Vides forums, Bauskas, Jelgavas un Rundāles novada pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība Lietuvā, kā arī Biržu un Žagares Reģionālā parka administrācija. Svarīgi, ka gandrīz visi partneri jau agrāk ir līdzdarbojušies vairāku nozīmīgu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu atbalstītu projektu ieviešanā, tostarp vides aizsardzības jomā, uzlabojot Lielupes upes baseina vides kvalitāti, īstenojot kopīgus pasākumus ūdens resursu efektīvā apsaimniekošanā.

Jaunajā projektā liela daļa aktivitāšu būs veltītas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Zemgalē taps Reģionālais ainavu un zaļās infrastruktūras plāns, Jelgavas novadā – Svētes upes sateces baseina attīstības plāns, Bauskas novadā – pašvaldības lokālais ainavu un zaļās infrastruktūras plāns. Zaļās infrastruktūras saglabāšanas un attīstības plānu gatavos arī partneri Lietuvā, Biržu pilsētā teritorijai gar Apašķu un Agluonas upēm, bet Biržu rajonā – ap Širvena ezeru. Līdztekus tam partneri kopīgi izstrādās metodoloģiju par reģionālo un vietējo ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu zemieņu teritorijās. Lai paaugstinātu projektā iesaistīto pašvaldību un citu institūciju veiktspēju, plānots organizēt mācības par vides saglabāšanas dažādu pieeju integrēšanu ainavu un zaļās infrastruktūras attīstības plānošanā, kā arī rīkot pieredzes apmaiņas braucienu uz Lielbritāniju.

Praktisku ieguldījumu zaļās infrastruktūras saglabāšanā un pilnveidošanā Bauskas novadā, piemēram, sniegs aizaugušo ūdensceļu tīrīšana ar amfībijas tipa pļāvēju Mūsā un Mēmelē, Rundāles novadā – Vīna kalna mazās infrastruktūras atjaunošana Mežotnes pilskalna apkaimē. Savukārt lietuvieši iecerējuši izveidot gājēju un riteņbraucēju taku gar upes ieleju Biržu pilsētā, kā arī veikt žoga un kāpņu nomaiņu pie alām Karajimiškio ciemā, izkopt un labiekārtot Žagares Ķiršu dārza ainavu. Par projekta ieviešanas laikā sasniegtajiem rezultātiem partneri gatavos arī plašāku sabiedrību informējošu video klipu latviešu, lietuviešu un angļu valodā.

Projekta ieviešana ilgs līdz 2020. gada 30. aprīlim. Kopējais finansējums ir 583 300,34 eiro, tostarp ERAF finansējums – 495 805,26 eiro.

Informāciju sagatavojaJuris Kālis, Zemgales Plānošanas reģions 

attels