Projekti Novada ziņas
Zemgales NVO projektu programmā atbalstīti 20 projekti, tajā skaitā arī no Jelgavas novada

Šogad no 39 Zemgales NVO projektu programmā iesniegtajiem projektiem atbalstu guva 20 projekta pieteicēji – 20 biedrības no Jelgavas (10 projekti), Jelgavas novada, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Dobeles un Aizkraukles.

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā tika atbalstīti 7 projekti. Šo projektu pieteicēji pilsonisko līdzdalību veicinās, īstenojot šādas aktivitātes: tiks organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni; 2 talkas; 2 diskusijas ar amatpersonām un 1 ar dažādu NVO pārstāvjiem; 3 sarunas ar vietējā mēroga personībām; tiks veikta kultūrvēsturiskā izpēte Jaunjelgavas un Viesītes novadā; izveidotas 3 ekspozīcijas; organizētas 5 radošās nodarbības un 3 koncerti; 20 mūzikas kopas nodarbības; tiks novadīti 10 informatīvi izglītojoši semināri pilsoniskās līdzdalības jomā; izveidots informatīvs buklets un virtuālā grāmata.

Starpkultūru dialoga jomā tika atbalstīti 6 projekti. Projektu pieteicēji starpkultūru dialogu veicinās ar šādām aktivitātēm: tiks organizēts „Latviešu valodas klubs” mazākumtautību pārstāvjiem; meistarklase „Saliedējošas skaņas”; 2 koncerti; 13 nodarbību cikls ukraiņu, romu un latviešu kultūras iepazīšanai; talka; diskusija un dzejas lasījumi nacionalitātes identificēšanai; meistarklase – apmācības „Burjatu rituālās dejas”; Ziemassvētku tradīciju diena Jelgavā; dziesmas ieraksta un videoklipa veidošana un prezentēšana; 7 radošās darbnīcas latviešu un mazākumtautību bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem; ceļojoša pastkaršu izstāde; video veidošana „Tolerance kā personības kvalitāte’’.

Mazākumtautību jomā tika atbalstīti 7 projekti. Projektu pieteicēji organizēs šādas aktivitātes: 4 tematiskās nodarbības par krievu kultūras tradīcijām; meistarklasi zīmēšanā ar rokas plaukstām; izstādi; grāmatas izdošanu; apmācības un praktiskās nodarbības „Etnogrāfiskās zīmes telpu rotāšanai” un „Ornamenti un krāsu raksti vācu, slāvu un romu tērpos un rotās”; 2 ražas svētku svinēšanas pasākumus; bērnu teatrālās studijas pasakas iestudējumu un izrādi; ukraiņu tautas tērpu tradīciju iepazīšanu; informatīvi izglītojošu klubu romu un citu tautību bērniem; ansambļa mācības ar pasniedzēju un uzstāšanās dažāda veida pasākumos; pasākumu trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm „Ziemassvētku prieks”; pieredzes apmaiņas braucienu; mūzikas darbnīcu „Es varu spēlēt ģitāru”; kā arī pilnveidos biedrības mājas lapu un organizēs ekskursiju „Poļu pēdas Zemgalē”.

Atbalstīto projektu saraksts

Papildus informācijai: Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centra valdes priekšsēdētājs, tālr.: +371 29802373