Novada ziņas
Zemkopības ministrijas reģionālā konference Jelgavā

Lai informētu par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna pasākumiem no 2023. gada, Zemkopības ministrija Valsts lauku tīkla pasākuma ietvaros aicina uz sešām reģionālajām konferencēm. 15. septembrī konference notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aulā (Lielā iela 2), Jelgavā.

Programma

                                   Laiks                  

Saturs

Lektors

10.30 – 11.00    

Reģistrācija un kafijas pauze  

11.00 – 11.15

Konferences atklāšana

Pašvaldības/ iestādes vadītājs

Kaspars Gerhards,

zemkopības ministrs

Mārtiņš Cimermanis

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, Valdes priekšsēdētājs

11.15 – 12.30           

Tiešie maksājumi un jaunā nosacījumu sistēma no 2023. gada Indra Ruļuka/Zigmārs Ķikāns ZM Tirgus un tiešā atbalsta departaments

12.30 - 3.00

Kafijas pauze  

13.00 – 14.15  

Vides un klimata pasākumi jaunajā KLP SP – Eko shēmas, Agrovides pasākumi.

Zigmārs Ķikāns/Ilona Kromāne  ZM Tirgus un tiešā atbalsta departaments

Liene Jansone/Aiva Zvirbule ZM Lauku attīstības atbalsta departaments 

14.15 – 14.30

Jaunā LIZ pārvaldības sistēma  Vents Ezers Valsts augu aizsardzības dienesta direktora vietnieks 

14.30 – 15.00

Lauku attīstības pasākumi no 2023. gada Liene Jansone ZM Lauku attīstības atbalsta departaments

15.00 – 15.15   

Tirgus kopējās organizācijas (TKO) atbalsta pasākumi ražotāju organizācijām Dace Freimane/Evita Kozlovska ZM Tirgus un tiešā atbalsta departaments 

15.15 – 15.45  

Neformāla diskusija