Uzņēmējdarbība Novada ziņas
Ziemassvētku tirdziņš "Pretī Ziemassvētkiem"

Lāčplēšu Muiža aicina pieteikties tirgotājus Ziemassvētku tirdziņam 21. un 22.decembrī Akadēmijas ielā 5, Jelgavā. 

Aicinām nekavēties un pieteikties sūtot e-pastu - lacplesumuiza@gmail.com (vietu skaits ierobežots)!
Piesakoties jānorāda:
 
Fiziskām personām – vārds, uzvārds; personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts un plānotās tirdzniecības preču grupas, apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
 
Juridiskām personām – nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; juridiskā adrese; tālruņa numurs; e-pasts un plānotās tirdzniecības preču grupas, apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
 
Dalības maksa 20 eiro par dienu. Sīkākai informācijai aicinām sazināties ar Lāčplēšu muižu, tel.nr. +371 25983337