Projekti
Zinātņu diena Elejas vidusskolā

19. maijā Elejas vidusskolā norisinājās zinātņu diena - "Izzini, pēti, eksperimentē!", ko īstenoja uzņēmums "Aspired" no Ventspils augsto tehnoloģiju parka. 1.-12.klašu skolēni piedalījās 6 dažādās tehnisko zinātņu novirzienu darbnīcās. 

Pasākuma laikā skolēni varēja iepazīties ar dabaszinību tehnoloģiju profesiju pārstāvjiem un viņu karjeras iespējām, tāpat arī praktiski darboties un izprast fizikas, ķīmijas, dabaszinību un sociālo zinību reālu pielietojumu šo profesiju pārstāvju darbā.

  • 1.–4. klašu grupa izgatavoja FLABERI un KALEIDOSKOPU;
  • 5.–9. klašu grupa izgatavoja KATAPULTU un ZOBUBIRSTES ROBOTU;
  • 10.–12. klašu grupai vajadzēja izmēģināt DOMINO EFEKTU un izspēlēt spēli GUDRAIS MĒRS.

Apvaicājoties, nejauši izvēlētiem skolēniem, tika uzdots jautājums : ”Kā patika pasākums?”. Visi uzrunātie atzina, ka ļoti patika un šāda veida pasākumi būtu arī jāparedz organizēt nākotnē skolēnu zināšanu un iemaņu pilnveidei.

Pasākums  organizēts Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Zinātņu diena Elejas vidusskolā - "Izzini, pēti, eksperimentē":