1. Jaunietis/te, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, izvēlas sev tuvāko jaunsargu vienību un kontaktējas ar izvēlētās vienības jaunsargu instruktoru.
  2. Aizpilda noteikta parauga iesniegumu - dokumentāciju un kļūst par jaunsargu kandidātu.
  3. Jaunsardzē kandidāts tiek uzņemts tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu.
  4. Jaunsarga kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks - 3 mēneši.
  5. Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu:

“Es, (vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.”

Pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga kandidāts tiek uzņemts Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību.

  • Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi.
  • Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam.
  • Jaunsargam jāprot Latvijas Republikas valsts valoda.
  • Stabils veselības stāvoklis.

Mazplatones "Tīsu bāze" mājas lapa: www.tisubaze.lv

Informācija par jaunsardzi: www.jc.gov.lv

Jaunsargu apmācības procesa sekmīgu norisi Jelgavas novadā koordinē:

  • Vilces pamatskolas un Tīsu bāzes instruktors Ēriks Grinevics (tālrunis: +371 29652698)
  • Vircavas pamatskolas Platones filiāles un Vircavas pamatskolas instruktors Edgars Lulbergs (tālrunis: +371 28385288)