Karjeras attīstības atbalsts ir nodrošināts visās Jelgavas novada izglītības iestādēs un tā īstenošana tiek metodiski atbalstīta un pārraudzīta.

No 2017. gada aprīļa Jelgavas novada skolās tiek īstenots ES projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kurā tā īstenošanas laikā dažādos laika posmos ir iesaistījušās sekojošas projekta izmēģinājumskolas - Kalnciema pagasta vidusskola (no 01.09.2022. pamatskola), Kalnciema vidusskola, Staļģenes vidusskola, Škibes pamatskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Svētes pamatskola, Ozolnieku vidusskola, Vircavas vidusskola (no 01.09.2022. pamatskola), Elejas vidusskola un Aizupes pamatskola, Līvbērzes pamatskola un Sesavas pamatskola.

2020. gada aprīlī izlases kārtā Valsts izglītības attīstības aģentūra veica attālinātās projekta pārbaudes vizītes trijās no projekta izmēģinājumskolām, kurās visās saņemti pozitīvi novērtēšanas slēdzieni, apliecinot, ka karjeras darbs tiek nodrošināts nepieciešamā apjomā un kvalitātē.

Papildus skolās īstenotajām karjeras izglītības aktivitātēm Jelgavas novada Izglītības pārvalde  piedāvā karjeras izvēli sekmējošus pasākumus, tai skaitā Ēnu diena, karjeras nedēļa, platforma www.profolio.lv (interaktīvi karjeras testi skolēna portfolio veidošanai), zinātniskās pētniecības darbu ZPD prezentācijas ar vietējo uzņēmēju iesaisti, karjeras vasaras nometnes, tiešsaistes sarunas apļus par karjeru ar dažādiem profesiju pārstāvjiem.

Jelgavas novada Izglītības pārvalde karjeras izglītību atbalstošus pasākumus gan jauniešiem, gan izglītotājiem īsteno arī dažādu projektu ietvaros: no 2019. – 2022. gadam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros projekts „Karjeras izglītība - atbildība par savu un valsts nākotni”, nr. 19-00-A019.333-000003; no 2022. – 2023. gadam Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “S.O.S. A Career for Success”, Nr. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033307.

Izglītības iestādēs karjeras atbalstā iesaistītie speciālisti:

Izglītības iestāde

Karjeras speciālisti

Kontaktinformācija

Aizupes pamatskola

Skaidrīte Krastiņa

aizupespsk@jelgavasnovads.lv

Elejas vidusskola

Ilze Jansone

elejasvsk@jelgavasnovads.lv

www.elejasvsk.lv

Garozas pamatskola

Solvita Cukere

garozaspsk@jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Inga Eihentāle

nvsk@jrp.lv

www.nvsk.lv

Kalnciema vidusskola

Lāsma Ivanova

kalnciemavsk@jelgavasnovads.lv

kalnciemavsk.lv/

Kalnciema pagasta pamatskola

Lāsma Ivanova

kalnciemapagvsk@jelgavasnovads.lv

www.kpvsk.lv/ 

Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs

Sandra Atmane

lielplatonessip@jelgavasnovads.lv, http://www.lielplatonesipsk.lv/

Līvbērzes pamatskola

Baiba Pavlovska

livberzespsk@jelgavasnovads.lv

www.livberzesvsk.lv

Ozolnieku vidusskola

Inese Vārslavāne

ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv

ozolniekuvsk.lv

Sesavas pamatskola

Ināra Nikolajeva

sesavaspsk@jelgavasnovads.lv

sesavasskola.blogspot.com

Staļģenes vidusskola

Lāsma Ivanova

stalgenesvsk@jelgavasnovads.lv

stalgenesskola.lv

Svētes pamatskola

Inese Vārslavāne

svetespsk@jelgavasnovads.lv

svetespamatskola.mozello.lv/

Šķibes pamatskola

Dace Jakušonoka

skibespsk@jelgavasnovads.lv

skibespamatskola.lv

Teteles pamatskola

Solvita Cukere

tetelespsk@jelgavasnovads.lv

Vilces pamatskola

Marita Kozule

vilcespsk@jelgavasnovads.lv

vilcesskola.lv/lv/

Vircavas pamatskola

Kristīne Ozolniece

vircavasvsk@jelgavasnovads.lv

vircavasvidusskola.lv

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

(7.-9.kl., 1.-4.kurss)

Dace Vīpule Kuļika

zaleniekupsk@jelgavasnovads.lv

www.zav.lv

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (1.-6.kl.)

Inese Briede

zaleniekupsk@jelgavasnovads.lv

www.zav.lv