2023. gada 28. jūnija Jelgavas novada domes sēdē deputāti izskatīja 2023.gada 6.jūnijā saņemto kolektīvo iesniegumu “Par atšķirīgu ūdenssaimniecības tarifu saglabāšanu Ozolnieku, Cenu, Salgales pagastos”. Dome lēma izveidot kolektīvā iesnieguma izskatīšanas komisiju un uzdot komisijai triju mēnešu laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas sniegt domes sēdē pārskatu par kolektīvā iesnieguma virzību.

2023. gada 13. jūlijā Ozolnieku Tautas namā notika kolektīvā iesnieguma “Par atšķirīgu ūdenssaimniecības tarifu saglabāšanu Ozolnieku, Cenu, Salgales pagastos” komisijas sanāksme, kurā sāka to izskatīt.

Sanāksmes laikā tika sniegtas atbildes uz jautājumiem un lemts par tālāku iesnieguma izskatīšanas virzību.

Komisija nolēma:

  1. Divu nedēļu laikā SIA "Jelgavas novada KU" nosūtīs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pieprasītos papildinājumus par tarifiem Z. Elpei.
  2.  Pēc materiālu iepazīšanās, vienojas par tikšanos SIA “Jelgavas novada KU” ar Dinu Stašānu un līdz 10 Ozolnieku iedzīvotājiem.
  3. Tiek organizēta sanāksme ar komisiju un iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistu no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPKR).