Kolektīvs
Vokālie ansambļi
Pagasts
Līvbērzes pagasts

Dibināts: 2019. gadā

Vadītāja: Solvita Grasmane

Kontakti: +371 22037566

Mēģinājumi notiek Līvbērzes pagasta kultūras namā un Līvbērzes pamatskolā:

  • pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00;
  • ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00.

Vokālais ansamblis "Sapņu lidojums" ir turpinājums jauktajam vokālajam ansamblim "Sekvence". Vadītāja strādā pie anambļa dalībnieku vokālās sagatavotības, mākslinieciskās meistarības attīstīšanas, muzicēšanas tradīciju saglabāšanas.

"Mēs dziedam, lai radītu prieku un pozitīvas emocijas, kas piepilda un atver ne tikai mūsu pašu, bet arī klausītāju sirdis.Caur dziesmu runā dvēsele un dziedē to!"

Ansamblis piedalās Jelgavas novada un Līvbērzes kultūras nama rīkotajos pasākumos.