Kolektīvs
Amatierteātri
Pagasts
Sesavas pagasts

Dibināts: 1997. gadā

Režisore: Zane Jančevska

Kontakti: +371 28386796

Mēģinājumi notiek Sesavas pagasta Bērvircavas Tautas namā

  • pirmdienās plkst. 16.00 - 18.00
  • trešdienās plkst. 19.00 - 21.00

1997. gada 25. novembrī Bērvircavas tautas namā tika nodibināts teātra kolektīvs. Jaunajiem aktieriem teātra mākslu, skatuves kultūru iemācīja apgūt režisore Sarmīte Sustrupe. Pirmais iestudējums - Rutku Tēvs "Sirdsdraugs Kārlis". Veiksmīgākās izrādes - R. Blaumanis "Zagļi", "No saldenās pudeles", "Sestdienas vakars", M. Zīverts "Ķīnas vāze", dzejas kompozīcija "Latvija gadalaikos".

2005. gadā režisore Vija Zelmene

Režisore ar savu dzīves pieredzi, pozitīvo skatījumu uz pasauli, sirsnību un humora izjūtu. Prata piesaistīt jaunus dalībniekus. Režisores vadībā tika iestudētas interesantas lugas, kā piemērām - J. Jurkāns "Vistas", M. Zīverts "Zaļā krūze", H. Paukšs "Ak Dievs, kādi murgi", E. Zālīte "Bīstamais vecums", Ed. Cālītis "Lielos rados".

Vienu sezonu režisore  Inese Legzdiņa. Iestudēta luga G. Grieze "Atkal atraitnis".

Vienu sezonu režisore Jolanta Knope. Iestudēta luga M. Zīle "Trīs košas dāmas".

2016. gadā režisore Aija Treija. Iestudētas lugas Kristiāna Štrāle - Dreika "Telefongrāmata", pēc A. Čehova motīviem "Par lāčiem un krokodiliem", pēc K. Skalbes pasaku motīviem "Pārnākšana".

2019. gadā režisore Zane Jančevska. 2021.gadā iestudēta balāde Fricis Adamovičs "Mazirves varonis "

2022. gadā režisore Astrīda Vilciņa. Iestudētas lugas B. Jukņēviča "Ak, šī jaukā lauku dzīve" (pirmizrāde 2022. gada 3. decembrī),  L. Muktupāvela "Brīnumu nakts" (pirmizrāde 2023. gada 16. decembrī).