Kolektīvs
Vokālie ansambļi
Pagasts
Sesavas pagasts

Dibināts: 2002.gadā

Vadītāja: Ilze Indrikova

Kontakti: +371 29867227

Mēģinājumi notiek Sesavas pagasta Tautas namā

  • ceturtdienās plkst.18.30 – 20.00

Kolektīva sastāvs pa gadiem ir mainījies, bet kodols ir ļoti stiprs - tas prot pulcēt ap sevi tos, kuriem ir vēlme sevi izteikt dziesmā. 

Ikgadējās vokālo ansambļu skatēs kolektīvs pratis parādīt savu prasmi un sniegumu.

Ansambļa dziedātās dziesmas skanējušas gan pašu mājās, gan arī tuvākos un tālākos pagastos Vidzemē, Kurzemē un Latgalē. Ir izveidojusies sadarbība ar Lietuvas Šauļu rajona sieviešu vokālo ansambli. Piedalīšanās vokālo ansambļu gadskārtējos festivālos kļuvusi par ansambļa darbības vienu no sastāvdaļām.