Jelgavas novada pašvaldība, izvērtējot biznesa idejas konkursā “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”, lēmusi par starta kapitāla piešķiršanu diviem uzņēmējiem, lai atbalstītu viņu biznesa ideju īstenošanos dzīvē. Tādējādi pašvaldības piešķirtais finansējums 6000 EUR sadalīts, katram no laureātiem sniedzot finansiālu atbalstu 3000 EUR apmērā. No divām atbalstītajām idejām viena saistīta ar produktu ražošanu lauksaimniecības jomā, bet otra – ar attālinātas izglītības iegūšanu un brīvā laika pavadīšanu bērniem pēc skolas un brīvlaikos.

Starta kapitāla saņēmējs Jurijs Brente iemantoja žūrijas atbalstu savai biznesa idejai par elektrolītu un enerģijas maisījumu ražošanu teļiem un slaucamām govīm. Pašlaik darbodamies gan kā veterinārārsts, gan arī kā pārdošanas speciālists, Jurijs šā gada jūlijā nodibinājis uzņēmumu SIA “BoviPro”, jo ikdiena pierādījusi lauksaimniekiem nepieciešamo produktu iztrūkumu Latvijas tirgū. Lai gan pārdošanā elektrolītu netrūkst, Latvijā šāds produkts vēl netiek izstrādāts. Turklāt pieejamo produktu sastāvs bieži vien neatbilst ieteicamajām devām, savukārt transportēšanas izmaksas to ļoti sadārdzina. Balstoties uz zinātniski pamatotiem sastāviem, Jurijs ir izstrādājis vairākus elektrolītu recepšu veidus, un nu uzņēmuma mērķis ir ražot kvalitatīvus un zemniekiem pieejamus elektrolītus teliņiem un slaucamām govīm. Uzņēmumam attīstoties, šo produktu klāstu plānots papildināt ar dažādām tesmeņu smērēm, veidojot spēcīgu, inovatīvu, ilgtspējīgu ražošanas uzņēmumu, kas arī nākotnē būtu spējīgs piesaistīt augsti kvalificētus darbiniekus Jelgavas novadā. Jurija apņēmību un patstāvīgumu žūrija novērtēja, piešķirot viņam 3000 EUR produkta attīstībai, ko Jurijs plāno izmantot, lai iegādātos dažādas ierīces produktu ražošanai. Turklāt klientu bāze Jurijam jau iegūta, strādājot esošajos darbos, un tas ļautu uzņēmumam savu darbību pie veiksmīga izaugsmes scenārija izvērst arī ārpus Latvijas.

Savukārt Egitai Matulēnai piešķirtais finansējums 3000 eiro apmērā nodrošinās iespēju attīstīt jau darbojošos SIA "Sajūtu Māja"- pēcpusdienas māju ar strukturētu un mājīgu vidi bērniem attālinātas izglītības iegūšanai un jēgpilnai laika pavadīšanai pēc skolas un brīvlaikos. Egita ir divu bērnu mamma, kurai ne vien pašai ir bijis jāsaskaras ar daudziem jautājumiem, bet nācies tos dzirdēt arī no jaunajiem vecākiem - kur droši atstāt savas atvases, kamēr paši dodas ikdienas darba gaitās. Tā nu  radusies ideja par “Pēcpusdienas māju”. Egitai ir pieredze kā ģimenes asistentam ar riska ģimenēm, kur viņa joprojām darbojas kā brīvprātīgā, savukārt pašlaik viņa ir ceļā uz sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu.  “Pēcpusdienas māja”  ir izveidota kādreizējā Glūdas skolas ēkā - senā, trīsstāvīgā ēkā ar 4 h zemi tās teritorijā. Tā ir vieta, kur Egita ar saviem sabiedrotajiem piedāvā fantastisku dabu un labiekārtotas telpas nu jau daļēji renovētajā ēkā. Šobrīd bijušajai skolas ēkai tiek plānots apdzīvot visu pirmo stāvu. Iecerēts izveidot virtuvi, ēdamistabu, mūzikas istabu, klasi nodarbībām, domnīcu, mākslas telpu, teātra telpu un semināru telpu - veidot vidi tā, lai bērns pats mācās sevi organizēt, attīstīt un pamanīt savas stiprās puses. Šobrīd daudz tiek izmantota āra teritorija, kur “vasarnīcā” notiek dažādas aktīvas nodarbes - zāģēšana, griešana, dažādu lietu veidošana no atšķirīgiem materiāliem un arī vienkārši atpūtas baudīšana. Egita ikdienā redz, ka bērniem šāda vide attīstībai ir ļoti nepieciešama - bērns mācās pats pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, plānot  un jēgpilni pavadīt savu dienu. Egita vēlas panākt, lai ar laiku šī vieta izveidojas par vidi, kur  ģimenes kopā ar bērniem nodarbojas ar dažādām aktivitātēm, pilnvērtīgi pavada savu dienu tā veicinot līdzsvarotu bērna garīgo, emocionālo un fizisko attīstību.

 Svinīga pašvaldības starta kapitāla pasniegšana jaunajiem uzņēmējiem un konkursa laureātiem notiks 24.septembrī Jelgavas novada pašvaldības organizētajās “Uzņēmēju nedēļas” pasākuma ietvaros.