Eiropas fondi, eksports, investīcijas, biznesa uzsākšana, inovācijas.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

LIAA ir dibināta 1993. gadā kā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības aģentūra". 2003. gadā LIAA tika reorganizēta kā valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", taču no  2013. gada 1. janvāra LIAA ir tiešās pārvaldes iestāde.

LIAA pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs.

www.liaa.gov.lv/lv