Datums 11. jūnijs, 2024
Laiks14.15
Vieta Tiešsaistē
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis
  1. Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā
  2. Par saistošo noteikumu Nr.__„Grozījumi 2024.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”” apstiprināšanu
  3. Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.-2029.gadam Jelgavas novada investīciju plāna aktualizēšanu
  4. INFORMATĪVS. Ziņojums par situāciju Jelgavas novada KU