Datums 19. jūnijs, 2024
Laiks9.00
Vieta Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtībā:

  1. Par dalību “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2025” konkursā
  2. Par Jelgavas novada pašvaldības konkursa izglītības pasākumu organizatoriem atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” ietvaros nolikuma apstiprināšanu
  3. INFORMATĪVS. Ziņojums par Jelgavas novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024.-2029. gadam pirmās daļas (Esošās situācijas izvērtējums) izstrādi.