Datums 21.–22. jūnijs, 2024
Laiks19.00–1.00
Vieta Atspulgu laukumā Platonē
Foto

No plkst. 19.00 līdz 21.00 Gardumu un dāvanu tirdziņš. Lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņa darinājumu izstāde

Plkst. 20.00 Vasaras Saulgriežu ielīgošana kopā ar Platones pagasta amatiermākslas kolektīviem

No plkst. 21.00 līdz 01.00 Zaļumballe (Elmārs Sarkans no Rēzeknes)