Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

1. Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem, ja bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, ja bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem, ja bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā, ja bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu, ja abi bērna vecāki ir nepilngadīgi, ja radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās, ja radušies citi neatliekami gadījumi.
2. Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības un izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
3. Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments (oriģināls);
  2. Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni);
  3. Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

  Korespondences adrese un Juridiskā adrese:
  Jelgavas novada bāriņtiesa,
  Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads.
  LV-3018
  Tālr.63024433
  Pieņemšanas laiki:
  Pirmdienās no 13:00 līdz 18:00
  Ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu