Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošo personu intereses:
1) lemj par aizgādņa iecelšanu aizgādnībā esošai personai.
2) lemj par tās laulības līguma slēgšanu saskaņā ar Civillikumu;
3) uzrauga, lai aizgādnis noteiktajā termiņā iesniedz tiesā pieteikumu par obligāto rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu personai ar rīcībspējas ierobežojumu, kā arī sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;
4) informē prokuratūru, ja aizgādņa kavēšanās dēļ ir nepieciešama rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšana aizgādnībā esošās personas interesēs;
5) izšķir domstarpības starp aizgādnībā esošo personu un tās aizgādni un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu. Ja aizgādnībā esošā persona vai tās aizgādnis uzskata pieņemto lēmumu par nepareizu, prasību tiesā var celt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  • Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu),
  • Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu, lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus),
  • Tiesas nolēmums par personas rīcībspējas ierobežojumu un aizgādnības nodibināšanu.

  Apmeklētāju pieņemšana un fiziskā adrese:
  Jelgavas novada bāriņtiesa,Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, LV-3018
  tel.63024433
  Apmeklētāju pieņemšana:
  Pirmdienās no 13:00 līdz 18:00
  Ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu