Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu apmaksai. Pabalsts tiek piešķirts mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē (turpmāk-iestāde) ir tad, ja šīs personas pēdējā pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas iestādē bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsts noteikts 80 eiro apmērā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Nepieciešamie dokumenti:

    Lai saņemtu pabalstu, persona aizpilda iestādei adresētu iesniegumu, nosūtot elektronisko dokumentu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot tuvākajā Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, vai parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu:dome@jelgavasnovads.lv.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.