Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jelgavas novada Īpašuma pārvalde veic fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemes vienību apgrūtinājumu plānu saskaņošanu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Nepieciešamie dokumenti:

    • Apgrūtinājumu plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215. un 2019. punktam, digitālā veidā vektordatu formātā (dwg. vai dgn)

  2. Pakalpojuma saņemšana
    E-pasts- Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes skaņojums par apgrūtinājumu plānā norādīto apgrūtinājumu atbilstību Jelgavas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam, zemes ierīcības projektam vai detālplānojumam, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūta uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu