Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, kas paredzēts, lai palīdzētu veikt ārpus mājas aktivitātes – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks ) vai pieaugušais ar I vai II invaliditātes grupu, vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos un iesniedz šādus dokumentus:
  • Iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību, kurā norāda bērna personas datus, likumiskā pārstāvja personas datus, nepieciešamā asistenta pakalpojuma apjomu, norāda stundu skaitu un dienas, kad asistenta pakalpojumu būs nepieciešams izmantot (ja tas ir zināms), asistentu, kas varētu veikt šo pienākumu;
  • Izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes:
  - darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
  - mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
  - dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju;
  - institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams.
  • Pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas invaliditāti - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
  • Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks ) vai pieaugušais ar I vai II invaliditātes grupu, vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos.
  2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
  3. Sociālais darbinieks sastāda asistenta pakalpojuma tāmi un sagatavo lēmuma projektu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
  4. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  5. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pakalpojuma pieprasītāju;
  6. Jelgavas novada sociālais dienests noslēdz ar asistentu un pakalpojuma saņēmēju uzņēmuma līgumu;
  7. Pakalpojuma īstenošanas plānu sastāda un tā īstenošanu nodrošina asistents;
  8. Līguma slēdzējs katru mēnesi sniedz atskaiti Jelgavas novada sociālajam dienestam par līguma izpildi.

Saņemt pakalpojumu