Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros sociālā darba speciālisti attīsta bērniem pašapkalpošanās iemaņas un sociālās prasmes, palīdz veidot sociālos kontaktus, mudina bērnus iesaistīties dažādās piemērotās individuālās un grupu aktivitātēs, kā arī organizē viņu brīvā laika pavadīšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  • Sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma nepieciešamību;
  • bērna ar invaliditāti apliecības kopija;
  • rakstiska informācija par bērna rakstura iezīmēm, aprūpes psiholoģiskajām īpatnībām, aprūpes specifiskajām vajadzībām;
  • ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinums par bērna veselības stāvokli, nepieciešamību lietot medikamentus un par medicīnisko kontrindikāciju neesamību īslaicīgas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

  1. Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu.
  3. Sociālais darbinieks sastāda lēmuma projektu par pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai.
  4. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai.
  5. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pakalpojuma pieprasītāju.
  6. Pakalpojuma pieprasītājs vēršas Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā (SARC) “Eleja” un vienojas par pakalpojuma saņemšanas laiku.