Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums personām, kurām ir vielu vai spēļu atkarības problēmas, kā arī ar atkarīgās personas tuviniekiem. Konsultācijās un nodarbībās speciālists izskaidro atkarības un līdzatkarības veidošanās gaitu, sniedz psiholoģisku un emocionālu atbalstu, motivē pārtraukt atkarību veicinošo dzīvesveidu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    1. Klients ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību vēršas pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    2. Sociālais darbinieks par iesniegumu informē Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku darbam ar personām ar atkarības problēmām;
    3. Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām vienojas ar klientu par konsultāciju vietu, laiku un skaitu.

Saņemt pakalpojumu