Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izziņa iesniegšanai rajona (pilsētas) tiesā (zemesgrāmatā) par pašvaldības atļauju iegādāties īpašumā nekustamo īpašumu citu valstu pilsonim.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1.Iesniegums (veidlapa)
  4.Darījuma akts (kopija);
  5.Iesniedzot klātienē uzrādīt personu apliecinošu dokumentu

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

  • E-Pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  • Klātiene - Dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37 vai pagastu pārvaldēs
  • Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Maksa par pakalpojumu: EUR 1,00

  Apmaksa veicama pašvaldībā vai saskaņā ar izrakstīto rēķinu bankā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

  -Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, 1.stāvā, vai pagastu pārvaldēs;
  -E-pasts-Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.
  - Korespondence-dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.
  Elektroniski parakstīta izziņa tiek ievietota VVDZ izmantojot tiešsaistes risinājumu.

Veidlapas un citi dokumenti

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu