Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona, kura vēlas ražot vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējo alkoholiskos dzērienus, no savā īpašumā vai valdījumā esošajiem dārziem un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus, iesniedz Jelgavas novada pašvaldībā pieteikumu par atļaujas saņemšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešami šādi dokumenti:
  Fiziskai personai:
  1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
  2) individuālā darba veicēja apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  3) ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
  4) telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.

  Juridiskai personai:
  1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
  2)Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  3)ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
  4) telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.
  Papildus informācija:
  http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/saistosie-noteikumi/uznemejd…

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Attīstības nodaļa sagatavo atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus vai motivētu atteikumu un izsniedz to personai iepriekš saskaņotā laikā.

Saņemt pakalpojumu