Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Maksas kopēšanas vai datorizdrukas pakalpojums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšana notiek klātienē vai uz iesnieguma pamata iestādes e-adresē.

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Cenrādis:
  http://www.jrp.lv/userfiles/file/pakalpojumi/Kanceleja/29_groz_maksas_p…

  Maksājums veicams klātienē – Jelgavas novada pašvaldības Kancelejā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana notiek klātienē.

Saņemt pakalpojumu