Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
80
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jelgavas novada pašvaldība izskata iesniegumu un sniedz atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai šī statusa piešķiršanas atteikumu. Atbilstoši pieņemtajam atzinumam pašvaldība sagatavo domes lēmuma projektu. Pēc domes lēmuma pieņemšanas tiek sagatavoti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai. Apliecība un krūšu nozīmīte saņemama pašvaldībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums brīvā formā adresēts novada domes priekšsēdētājam.
  1) iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
  2) pase - jāuzrāda oriģināls;
  3) Latvijas valsts arhīva vai citu valstu arhīvu izsniegts dokuments par darbību nacionālās pretošanās kustībā vai Latvijas Republikas tiesas spriedums, ar kuru tiesa konstatē faktu par personas darbību nacionālās pretošanās kustībā - jāuzrāda oriģināls;
  4) Tieslietu ministrijas atzinums - jāuzrāda oriģināls

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība saņemama tikai klātienē, ierodoties pašvaldībā, uzrādot pasi un dokumentu oriģinālus.