Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Plānojot sev piederoša nekustamā īpašuma izmantošanu perspektīvā līdz 20 gadiem, īpašniekam ir tiesības ierosināt Jelgavas novada teritorijas plānojumā mainīt īpašuma izmantošanas mērķi uz vēlamo. Iesniegums var kalpot kā Jelgavas novada teritorijas plānojuma grozījumu ierosinātājs.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Pasūtītājs iesniedz Jelgavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, kurā norāda:
  1. Nekustamo īpašumu, kuram nepieciešams mainīt perspektīvās izmantošanas mērķi;
  2. Nekustamā īpašuma perspektīvās izmantošanas mērķi;
  3. Pievienotos pielikumus;
  - Zemes gabala robežplāns ar ieskicētām plānotajām izmaiņām;
  - Pilnvara, uzrādot oriģinālu (ja ir pārstāvības tiesības);
  - (cits pievienotais dokuments)

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa vienas nedēļas laikā izvērtē nekustamā īpašuma perspektīvās izmantošanas atbilstību normatīvajiem aktiem un sagatavo atbildi par nekustamā īpašuma perspektīvo izmantošanu un teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanas laiku un termiņu.

Saņemt pakalpojumu