Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums sniedz iespēju interesentam saņemt informāciju par zemesgabala (īpašuma) izmantošanas, attīstības, sadalīšanas, piekļuves, infrastruktūras, inženierkomunikāciju risinājumiem, nekustamā īpašuma lietošanas veidiem u.c. ar teritorijas plānošanas nozari saistītiem jautājumiem atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojumam un pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pasūtītājs iesniedz Jelgavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, kurā:
    - Apraksta interesējošo jautājumu

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu