Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Informācija nepieciešama sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Nepieciešamie dokumenti:

    Informācija tiek sniegta uz pieprasītāja rakstiska iesnieguma pamata. Saņemot informatīvu vēstuli klātienē, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai - pilnvarojuma dokumentu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.